Printed from www.AAALAC.org on September 21, 2019

What is AAALAC international? เอแลคอินเทอร์เนชั่นแนลคืออะไร

เอแลคอินเทอร์เนชั่นแนลเป็นองค์การเอกชน ไม่ใช่ของรัฐบาลที่ส่งเสริมการกระทำต่อสัตว์สำหรับวิทยาศาสตร์อย่างมีมนุษย์ธรรม โดยผ่านโปรแกรมการประเมินโดยสมัครใจและการรับรองมาตรฐาน

บริษัททางด้านเภสัชกรรมและเทคโนโลยีทางชีวภาพ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และ สถาบันวิจัยหลายร้อยแห่งทั้งหมดทั่วโลกได้รับการรับรองมาตรฐานของเอแลค แสดงพันธกิจต่อการดูแลและใช้สัตว์อย่างรับผิดชอบ สถาบันเหล่านี้แสวงหาความสำเร็จและรักษาการรับรองมาตรฐานจากเอแลคอินเทอร์เนชั่นแนล ดังนั้นจึงไม่เพียงแค่มีการปฎิบัติตามกฏหมายท้องถิ่น ของชาติและที่เกี่ยวพันกับหลายๆ ประเทศเท่านั้นที่บังคับการวิจัยสัตว์ แต่ก็ทำตามมาตรฐานที่นานาชาติยอมรับด้วย

เอแลคได้ยอมรับสามมาตรฐานเบื้องต้นเพื่อประเมินโปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์ ได้แก่ ข้อแนะนำการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 (Guide) ของสภาวิจัยแห่งชาติ (NRC 2011) ข้อแนะนำสำหรับการดูแลและการใช้สัตว์เกษตรในการวิจัยและการสอน (Ag Guide) ของสมาพันธ์สมาคมสัตวศาสตร์ (FASS 2010) และสนธิสัญญาแห่งยุโรปเพื่อการพิทักษ์สัตว์มีกระดูกสันหลังเพื่อวัตถุประสงค์การทดลองและวิทยาศาสตร์อื่นๆ สภาแห่งยุโรป Europe (ETS 123) เอแลคอินเทอร์เนชั่นแนลยังอ้างถึงสิ่งตีพิมพ์เฉพาะทางอื่นๆ อีกด้วยเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม สิ่งเหล่านี้เรียกว่า “Reference Resources แหล่งอ้างอิง” (ดูข้างล่าง)

บัญชีรายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากเอแลคอินเทอร์เนชั่นแนล มีอยู่ที่ http://www.aaalac.org/accreditedorgsdirectorysearch/index.cfm (เป็นภาษาอังกฤษ)

 • ขั้นตอนการได้รับการรับรองมาตรฐานจากเอแลคอินเทอร์เนชั่นแนล
  คลิกที่นี่เพื่อรับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ขั้นตอนการได้รับการรับรองมาตรฐานจากเอแลคอินเทอร์เนชั่นแนล...

 • คำถามที่ถามบ่อย
  คลิกที่นี่เพื่อหาคำตอบ คำถามที่ถามบ่อย เกี่ยวกับabout ขั้นตอนการได้รับการรับรองมาตรฐานจากเอแลคอินเทอร์เนชั่นแนล

 • ถ้อยแถลงจุดยืน
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ถ้อยแถลงจุดยืน ที่มีหลายหัวข้อเกี่ยวกับการดูแลและการใช้สัตว์...

 • แหล่งอ้างอิงของเอแลคอินเทอร์เนชั่นแนล
  เอแลคอินเทอร์เนชั่นแนลยึดถือสามมาตรฐานเบื้องต้น เป็นมาตรฐานเบื้องต้นสำหรับการประเมินโปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง เอแลคอินเทอร์เนชั่นแนลยังอ้างถึงสิ่งตีพิมพ์เฉพาะทางอื่นๆ อีกด้วยเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดำเนินการหรือเทคนิคเกี่ยวกับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง คลิกที่นี่เพื่อทบทวนแหล่งอ้างอิงของเอแลคอินเทอร์เนชั่นแนล...

 • สภาการรับรองมาตรฐาน
  สมาชิกสภาการรับรองมาตรฐานของเอแลคอินเทอร์เนชั่นแนลทำการประเมินด้วยการเยี่ยมพื้นที่เพื่อพิจารณาตัดสินว่าสถาบันใดสมควรได้รับมอบการรับรองมาตรฐานจากเอแลค สภาประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญการดูแลและใช้สัตว์และนักวิจัยที่เก่งที่สุดบางท่านจากทั่วโลก คลิดที่นี่เพื่อดูรายชื่อสมาชิกของสภาการรับรองมาตรฐาน (เป็นภาษาอังกฤษ)…

 • สมาชิกองค์การ
  สมาชิกองค์การของเอแลคอินเทอร์เนชั่นแนลเป็นกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกของกลุ่มทางวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญและการศึกษาที่มีชื่อเสียงร่วมกับความสนใจในความก้าวหน้าทางชีวการแพทย์และความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ทางวิทยาศาสตร์ สมาชิกองค์การแต่ละแห่งแต่งตั้งตัวแทนเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนสมาชิกองค์การของเอแลคอินเทอร์เนชั่นแนล คลิกที่นี่เพื่อดูบัญชีรายชื่อสมาชิกองค์การ (เป็นภาษาอังกฤษ)…

 • ผู้ให้คำปรึกษาเฉพาะกิจ/ผู้ชำนาญการเฉพาะทางของเอแลค
  ผู้ให้คำปรึกษาเฉพาะกิจ/ผู้ชำนาญการเฉพาะทางของเอแลค ช่วยสมาชิกสภาในการประเมินเยี่ยมพื้นที่ ผู้ให้คำปรึกษาเฉพาะกิจหลายท่านเหล่านี้มีความชำนาญนอกเหนือขอบเขตของสัตว์ทดลองชนิดดั้งเดิม ท่านอื่นๆ หลายท่านมีความสามารถตามสาขาวิชาเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ ประสาทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์พฤติกรรม พิษวิทยา เภสัชศาสตร์ หรือสรีรวิทยา ผู้ชำนาญการเฉพาะทางเหล่านี้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับทีมเยี่ยมพื้นที่ และพวกเขาเข้าใจความสลับซับซ้อนของการผนวกรวมภาระทางการวิจัยกับความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อปัจจุบันของผู้ให้คำปรึกษาเฉพาะกิจ (เป็นภาษาอังกฤษ)…

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เอแลคอินเทอร์เนชั่นแนลที่ accredit@aaalac.org

 

© 2019 AAALAC International